Hakkımızda

Sanayici  i̇ş kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu, SANKON uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşudur. Bünyesinde her görüşten yatırımcılar, sanayiciler, iş kadınları ve iş adamları bulunmaktadır.  Kuruluşun genel başkanı yönetimden tam yetkilidir. Kuruluşun yönetim kurulundan sonra etkili ve yetkili birimi genel başkanlık makamıdır

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu  SANKON Yönetim Kurulu ;

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON  Yönetim Kurulu (3) yılda bir Ankara

da yapılan seçimle belirlenir.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON  Yönetim Şekli;

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu, SANKON  Başkan, Başkan yardımcıları, konularında uzman Başdanışmanlar ve Danışmanlardan oluşmaktadır. Kuruluşun Genel Merkez Yönetimi, Genel Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri toplamda 200 kişiden oluşmaktadır. Kuruluşun Türkiye’de, Türk Cumhuriyetlerinde, Arap Devletlerinde, Afrika Devletlerinde Balkan Devletlerinde ve Avrupa Devletlerinde temsilcilikleri bulunmakta ve  yatırımları olan aktif iş kadını iş adamı yatırımcı ve sanayici üyeleri bulunmaktadır.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu, SANKON Amacı;

Kadınları ve Erkekleri toplumun her alanında görünür, etkili ve yetkili hale getirmek. İş ve meslekleri ile ilgili konularda gelişmelerine katkı sağlamak. İş dünyasın da kadın ve erkek eşitliği dengesini korumak, ulusal ve uluslararası camiada iş kadınları ve iş adamlarının eşit şartlar altında rekabetlerini dengelemek, iş kadınları ve iş adamlarının uluslararası camiada yatırımlar yapmalarının önünü açmak. Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu iş dünyasını temsil eden bir Sivil toplum kuruluşudur.

SANKON  en önemli amaçlarından birisi uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Devletler ve Milletler arasında, ithalatı ve ihracatı artırmak, Devletler ve Milletler arasında ticari ilişkiler kurmak ve var olan ilişkileri güçlendirmek.

SANKON , Türkiye ile bölgemizde ve dünyadaki diğer Devletler ile ulusal ve uluslararası arenada ilişkilerimizi güçlendirmek için ticari ve ekonomik zirveler düzenler.

SANKON Türkiye’de ve diğer dünya ülkelerinde yardıma muhtaç Milletlere ve Devletlere din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın her türlü insani yardım kampanyalarının başlamasına öncülük eder.

SANKON Türkiye’de kamu yararına, insanlık yararına, kadınlarımız, gençlerimiz ve engelli vatandaşlarımız için sosyal sorumluluk projeleri yapar ve bu kapsamda yapılan sosyal sorumluluk projelerine maddi ve manevi katkı sağlar. Konfederasyonumuz Türkiye’de ve Dünya’da Barışa katkı sağlamak için organizasyonlar yapar.