Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Sanayiciler  İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON  Uluslararası ve Ekonomik Sivil Toplum kuruluşudur. Bünyesinde her görüşten yatırımcılar  Sanayiciler, İş Kadınları ve İş Adamları bulunmaktadır.  Kuruluşun Genel Başkanı; Yönetimden tam yetkilidir. Kuruluşun; yönetim kurulundan sonra etkili ve yetkili birimi Genel Başkanlık makamıdır.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu  SANKON  Yönetim Kurulu ;

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON  Yönetim Kurulu (3) yılda bir Ankara’da yapılan seçimle belirlenir.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON  Yönetim Şekli;

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON  Başkan, Başkan yardımcıları  konularında uzman Başdanışmanlar ve Danışmanlardan oluşmaktadır. Kuruluşun Genel Merkez Yönetimi  Genel Başkan ,Yönetim Kurulu üyeleri, Yüksek İştişare Kurulu, Sektör Komisyonları, Diş İlişkiler Kurulundan  oluşmaktadır. Kuruluşun Türkiye’de  Türk Cumhuriyetlerinde, Arap Devletlerinde, Afrika Devletlerinde Balkan Devletlerinde Latin Amerika Ülkelerinde, Avrupa Devletlerinde toplamda 193 Egemen ve Bağımsız devlette temsilcilikleri bulunmakta ve  yatırımları olan aktif İş Kadını , İş Adamı, Yatırımcı ve Sanayici üyeleri bulunmaktadır.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu, SANKON Amacı;

-Kadınları ve Erkekleri toplumun her alanında görünür, etkili ve yetkili hale getirmek

-İş ve meslekleri ile ilgili konularda gelişmelerine katkı sağlamak

-İş dünyasın da kadın ve erkek eşitliği dengesini korumak, Ulusal ve Uluslararası camiada İş Kadınları ve İş Adamlarının eşit şartlar altında rekabetlerini dengelemek, İş Kadınları ve İş Adamlarının, Uluslararası camiada yatırımlar yapmalarının önünü açmak.

–Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu; İş Dünyasını Uluslararası Polatform’da temsil eden bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

–SANKON  en önemli amaçlarından birisi; Uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Devletler ve Milletler arasında, ithalatı ve ihracatı artırmak, Devletler ve Milletler arasında ticari ilişkiler kurmak ve var olan ilişkileri güçlendirmek.

-SANKON , Türkiye ile bölgemizde ve dünyadaki diğer Devletler ile Ulusal ve Uluslararası arenada ilişkilerimizi güçlendirmek için Ticari ve Ekonomik zirveler düzenler.

-SANKON Türkiye’de ve diğer dünya ülkelerinde yardıma muhtaç Milletlere ve Devletlere din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın her türlü insani yardım kampanyalarının başlamasına öncülük eder.

-SANKON Türkiye’de kamu yararına, insanlık yararına, kadınlarımız, gençlerimiz ve engelli vatandaşlarımız için sosyal sorumluluk projeleri yapar ve bu kapsamda yapılan sosyal sorumluluk projelerine maddi ve manevi katkı sağlar. Konfederasyonumuz Türkiye’de ve Dünya’da Barış’a katkı sağlamak için organizasyonlar yapar.