Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, cinsiyet eşitliği ve cinsel tacize dikkat çekerek, kadınları desteklemenin dünya ekonomisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

 

Eşit ve adil olmayan yaklaşımlar kadınları ötekileştirebilir ve yararlı bireyler olarak topluma ve ekonomiye katkıda bulunmalarını engelleyebilir. Fakat kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduklarından emin olan organizasyon ve örgütleri gördükçe, yasa yapıcıların da bu konuda kritik bir role sahip olduklarını düşünüyorum. Söz konusu yetkililer eğitim, sağlık hizmetleri, güvenli ulaşım, tacize karşı yasal koruma, finans ve esnek çalışma koşulları gibi kadınlara tatmin edici yaşam koşulları sağlanmasında yardımcı olabilirler.

IMF bu tarz önlemlerin üye ülkelerinde alınmasını destekliyor ve bu çerçevede söz konusu ülke politikalarının kadınları nasıl etkilediği konusunda yönetimlerle birlikte çalışıyor. Son yıllarda özellikle kadınların güçlendirilmesine verdiğimiz önemi arttırdık çünkü etik çerçevenin yanında, kadınların desteklenmesi ve güçlendirilmesinin IMFin uzmanlığının da yattığı makroekonomik istikrar ve kapsayıcı büyümede kaybedilmiş bir fırsatı temsil ettiğini düşünüyoruz.

About the author